TeraMIS-Yönetim Bilgi Sistemi

Portfolio thumbnailTERANET

Kurum İçi İletişim Yazılımı: Belediye içi iletişimi güçlendirmek ve süreçleri kolaylaştırmak adına kullanıcılara çeşitli fonksiyonlar sunar.


Portfolio thumbnailGELİR TAKİP

Belediye Gelir Talip programımız tüm gelir modülleri aracılığı ile yapılan tahakkukların takibinin yapılmaktadır.


Portfolio thumbnail

BÜTÇE VE MUHASEBE

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre hazırlanmıştır.


Portfolio thumbnailİNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Belediye bünyesinde görev yapan tüm personellere ilişkin süreçlerin mevzuata uygun ve kolayca yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış menüdür.


Portfolio thumbnailTAŞINIR MAL TAKİBİ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda hazırlanmış bir yazılımdır.


Portfolio thumbnailTAŞINMAZ MAL VE NUMARATAJ TAKİBİ

Taşınmaz mal yönetmeliğine ve taşınmaz tabanlı takibat yapmaya uygun yapıda, UAVT Entegrasyonu; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde yürütülen Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) kapsamında belediyelere yönelik hazırlanan web servisleri aracılığıyla entegreli çalışan yazılımdır.


Portfolio thumbnailEVLENDİRME

Belediyelerin evlendirme müdürlüklerinde kullanılmak için tasarlanan modülümüz, evlilik işlemlerine ait tüm işlemlerini, raporlarını ve formlarını mernis programına %100 uyumlu olarak yapar.


Portfolio thumbnailİŞ YERİ RUHSAT

Belediyelerin iş yeri ruhsat, iktisat ve küşat müdürlüklerine yönelik hazırlanmış .NET teknolojisini kullanarak geliştirilmiş web tabanlı bir modüldür.


Portfolio thumbnailZABITA TAKİP SİSTEMİ

Belediyeye bağlı mahallelerde pazar yerleri ve işyerleri ile ilgili yapılan tutanak girişlerini ve yönetimini kolaylaştıracak değişiklikler ve buna ek olarak Zabıta bünyesindeki personelin çalışma, nöbet ve izin durumunu takip etme amacı ile personel çalışma çizelgesi oluşturmaya yönelik .Net teknolojisi ile web temelli hazırlanmış bir modüldür.