uyumİYS-İleti Yönetim Sistemi

İleti Yönetim Sistemi (İYS) Nedir?

İYS

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında yayınlanan yönetmelik kapsamında; pazarlama, promosyon, kampanya, indirim, hediye reklam vb. içerikli ticari iletilerin, alıcının onayı olmadan gönderilemeyeceği, izinli olarak gönderilen iletilerde ise alıcıların ret imkânı olması gerektiği için dijital ortamda alınan bu izinlerin; saklanması, arşivlenmesi, belgelerin güvenliğinin ve gizliliğinin sağlanması, gerektiğinde arşivden çıkarılması ve tüm bu süreçlerin taraflarca kolaylıkla yönetilmesi için İleti Yönetim Sistemi adında ulusal veri tabanı oluşturulmuştur.


Hizmet Sağlayıcıları

 • Arama, mesaj ve e-posta gibi farklı tipte ileti izinlerini yönetebilir.
 • Alıcılara göndereceği ticari elektronik iletiler öncesinde alması gereken izinleri güvenli bir ortamda saklayabilir.
 • İleti Yönetim Sistemi dışında alınan onaylar ve ret bildirimleri, web arayüzü veya teknik entegrasyon ile sisteme iletebilir.
 • İYS’ye iletilen onay ve ret bildirimleri, müşterilerin tüm izin hareketleri, her kanal için ayrı kayıt altında tutarak, günlük raporlayabilir.

Kamu

 • Ticari iletiler, verilen izinler doğrultusunda, İYS üzerinden kontrol
 • edilerek sadece izin vermiş alıcılara iletilir.
 • İleti şikâyetlerini ve şikâyete konu iznin durumunu görüntüleyebilir.
 • Web sitesi, kısa mesaj numarası ve çağrı merkezi üzerinden hizmet verebilir.
 • Tüm izinleri zaman damgasıyla kayıt altına alır ve güvenli biçimde saklar.
 • Denetleme görevini hatasız ve hızlı yerine getirir.

Ticari Elektronik İleti Nedir?

Hizmet Sağlayıcıların, mal ve hizmetlerini pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerleTicariElektronikİleti tanınırlığını artırmak amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerine promosyon, kampanya, indirim, hediye içerikli gönderdiği iletilerdir.


İYS Alıcıları

 • Verdikleri izinleri görüntüleme, onaylama ve reddetme imkanı sağlayabilir.
 • İzinsiz gönderimleri şikâyet edebilir.
 • Alıcılar bu izinler için çıkış haklarını diledikleri zaman yapabilir
 • Alıcılar, ne zaman, nereden, hangi kanal üzerinden (arama, mesaj ve e-posta) hangi Hizmet Sağlayıcı’ nın ticari elektronik ileti göndermesine izin verdiğini tek ekrandan görüntüleyebilir ve izinleri ayrı ayrı düzenleyebilir
 • Ret hakkının kullanıldığı durumlarda uygulamada sağlanan filtre ile iletiler alıcılara gönderilmeyecektir.
 • Verdikleri onaylar için bildirim iletilir, dilerse bu bildirim üzerinden çıkış yapabilirler.